Knižnica

Knižnica obsahuje zaujímavé materiály na rôzne témy týkajúce sa podnikania. Kliknite si na jednotlivé kapitoly a postupne sa oboznámte s celým jej obsahom.

Začiatky podnikania

 • Ako začať podnikať

  Tipy a zopár dôležitých informácii a liniek, ktoré vám uľahčia úspešný vstup do podnikania – alebo ako začať podnikať a v čom podnikať..

 • Biznis pre začiatočníkov

  Začiatky podnikania bývajú rušné. Nielenže sa snažíte vymyslieť produkt alebo službu, ktorá bude úspešná, ale taktiež dávate dohromady všetky organizačné detail…

 • Tipy na prvé kroky

  Zistite, či je malý biznis to správne pre vás. Venujte čas tomu, aby ste zistili, aký biznis chcete robiť a či vôbec začať podnikať je pre vás tá správna vec..

 • Zvoľte si vhodnú formu podnikania

  Zvoľte si vhodnú formu podnikania a vybavte si všetky potrebné náležitosti pre začiatok vášho biznisu..

 • Kontrolný zoznam pre začiatky podnikania

  Začiatky podnikania môžu byť časovo náročné. Dôležité kroky môžu byť ľahko prehliadnuté. Preto, aby sme vám pomohli začať vaše podnikanie efektívne, legálne a z…

 • Formy účtovníctva

  Akú formu účtovnej evidencie si musíte alebo môžete viesť vo vašom podnikaní?

Plánovanie a riadenie projektov

 • Projekt a projektové riadenie

  Termín projektové riadenie môže znamenať rôzne veci pre rôznych ľudí. Z tohto materiálu zistíte, prečo je to tak..

 • Plánovanie dlhodobých projektov a podnikov

  Ako už bolo spomenuté, pod pojmom projekt môžeme rozumieť aj niečo, čo bude fungovať dlhodobo resp. čo nemá presne určenú dĺžku trvania..

 • Financovanie a fondy EÚ

  Orientácia v možnostiach čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ je pomerne zložitá aj pre ľudí, ktorí už majú v tomto smere viaceré skúsenost…

Marketing

 • Marketing

  Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú podnikať, ako napríklad chuť pracovať na svojom, flexibilnejšia pracovná doba, zarobenie viac peňazí či vytvoren…

 • Marketingový plán

  Ako spracovať marketingový plán? Čo je to marketingový plán a prečo je taký dôležitý pre úspech vášho biznisu?

 • Základné zákony marketingu

  Pár základných zákonov marketingu pre vašu inšpiráciu..

 • Styk s verejnosťou

  Ide o podporovanie vzťahov a dobrej vôle medzi osobou, firmou alebo inštitúciou a ďalšími osobami, časťou verejnosti alebo spoločnosťou v najširšom zmysle slova…

 • Marketing v digitálnej ére

  Technológie a špeciálne internet majú obrovský vplyv na vývoj a efektivitu marketingu. Vďaka ich prieniku do všetkých oblastí ľudského života, dnes už prak…

Komunikácia, organizácia a inovácie

 • Firemná komunikácia

  Táto časť poukazuje na dôležitosť komunikácie a na schopnosť výberu správneho spôsobu komunikácie v rôznych situáciách..

 • Organizácia a organizovanie

  V tejto časti sa venujeme pojmu organizácia a to z dvoch pohľadov. Jeden sa týka organizácie ako združenia ľudí, ktorí spolupracujú na dosiahnutí cieľov..

 • Inovácie a manažment znalostí

  Ako byť vždy o krok vpredu a vedieť, čo iní nevedia..

Často kladené otázky