O nás

Nezisková organizácia CESTA bola založená v roku 2003. Jej zakladateľmi a spolupracovníkmi sú podnikatelia, manažéri, ekonómovia a pedagógovia, cieľom ktorých je odovzdávať prostredníctvom tejto organizácie svoje znalosti a skúsenosti tam, kde sú najviac potrebné. Zameriava sa na vzdelávanie, informovanie a poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti.

Kľúčové osoby zodpovedné za projekt malepodnikanie.sk:

Erik Kubička – garant projektu a konzultant v oblastiach podnikanie, manažment a financovanie (zameranie na fondy EÚ)

Kariéru začínal na rôznych konzultantských a manažérskych pozíciách na Výstavisku TMM (dnes Expo Center) Trenčín, v reklamnej agentúre Codea Agency Bratislava a na City University/Vysokej škole manažmentu, kde naposledy pôsobil vo funkciách prodekana, resp. vedúceho katedry IT. V akademickej činnosti pokračuje aj v súčasnosti ako pedagóg. Je tiež riaditeľom neziskovej organizácie Cesta a šéfom projektu malepodnikanie.sk. Pôsobí i ako člen Finančnej a majetkovej komisie mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Titul MBA (Master of Business Administration) získal na americkej City University Bellevue (dnes City University of Seattle). V roku 2005 získal diplom PhDr. na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore manažment so špecializáciou na manažment informačných systémov. Titul PhD. v odbore znalostný manažment získal na Vysokej škole manažmentu.

Miroslav Kubis – konzultant v oblasti podnikanie (zameranie na podnikateľské plánovanie a stratégie)

Je absolventom MBA (Master of Business Administration) štúdia na City University, Bellevue, USA. Zakladateľ a člen vedenia HOSS CORP, a.s. a HOSS Heroes, n. o. V súčasnosti tiež pôsobí ako riaditeľ spoločnosti Executive Finance Management, spol. s r. o., ktorá je dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti EFM, Inc., ktorá sa zameriava na finančné a investičné poradenstvo. Pôsobí tiež ako partner pre strednú Európu v spoločnosti ProAthlete Financial Group, Inc. z USA, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o profesionálnych športovcov. Predtým pracoval ako riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, a. s. v Bratislave, bol tiež špecialistom pre marketing a public relations v spoločnosti DMD Holding, a. s. v Trenčíne a asistentom pre zahraničné vzťahy v Kancelárii primátora mesta Trenčín. Je predsedom správnej rady neziskovej organizácie.

Andrea Orgoníková – konzultantka v oblasti financovanie (zameranie na ekonomiku podniku)

Je absolventkou Strednej ekonomickej školy v Trenčíne a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, študijný odbor Verejná správa. V súčasnosti vedie vlastnú účtovnícku firmu Xillix, spol. s r. o. a pracuje aj ako asistentka audítora. Bola konateľkou a spoluvlastníčkou spoločnosti Aqua Mineral vyrábajúcou minerálnu vodu Santovka. V minulosti pracovala ako hlavná ekonómka v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, hlavná účtovníčka CPC Foods Slovakia a ako účtovníčka vo firmách PIO Keramoprojekt, a. s. Trenčín a M-STAV, spol. s r. o. Trenčín.