Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Marketing


Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú podnikať, ako napríklad chuť pracovať na svojom, flexibilnejšia pracovná doba, zarobenie viac peňazí či vytvorenie pracovnej príležitosti tam, kde nie sú štandardní zamestnávatelia. Po chvíli vyrátavania dôvodov každého z vás by sme zistili, že sa tieto dôvody opakujú, a že ich môžeme zatriediť do skupín.

Tak, ako je každý z vás výnimočný, vyhovuje každému nejaký iný štýl práce a rovnako očakáva iné ocenenie. Ak by sme mali niečo spraviť istým spôsobom, na každého z nás môžu platiť iné argumenty. Každý, kto niečo predával, si mal možnosť všimnúť, že existovali skupiny zákazníkov, na ktorých platili isté vetičky lepšie ako iné.

Rovnako si to všimli aj prví predajcovia, ktorí stáli za zrodom marketingu, ako ho poznáme dnes. Za ich snahou stálo úsilie zefektívniť svoj predaj a dosiahnuť tak svoj zámer. Okrem svojho zdravého tzv. sedliackeho rozumu, pocítili potrebu klasifikovať a vynájsť rovnaké riešenie pre podobné prípady, chceli si uľahčiť prácu a zvládnuť tak viac za menej času.

Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu. Iná definícia: Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch. Je to metóda, ktorou sa riadi proces plánovitej realizácie nápadov na trhu. Konečným sudcom, ktorý rozhoduje o kvalite nápadu, je trh. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania.

Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu. Marketing je práca s trhom. Jeho základným cieľom je uskutočniť výmenu. Ide tu vlastne o uspokojovanie potrieb resp. želania zákazníka pričom zákazníkove želanie je potreba podmienená kúpnou silou zákazníka. Jednoducho, chceme mať ten správny produkt alebo službu, na správnom mieste, so správnou cenou pre správneho zákazníka, ktorý o tomto produkte alebo službe vie.

eg