Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Marketing v digitálnej ére

Technológie a špeciálne internet majú obrovský vplyv na vývoj a efektivitu marketingu. Vďaka ich prieniku do všetkých oblastí ľudského života, dnes už prakticky nerozlišujeme medzi digitálnym a "nedigitálnym" marketingom.

Napriek tomu, že väčšina ľudí si v súvislosti s moderným marketingom predstaví najmä sociálne médiá (a koncepty s nimi spojené ako content marketing, vírusový marketing, influencer marketing a podobne) či obrovský boom smart zariadení, je to v prvom rade o práci s dátami.

Zakladanie rozhodnutí na dátach, využívanie pokročilých analytických nástrojov (často s využitím umelej inteligencie) a možnosti kontroly dosahu a dopadu marketingových akcií predstavujú zásadný rozdiel medzi tradičným a moderným vnímaním marketingu, i keď seriózny marketing sa aj predtým snažil riadiť prieskumami a faktami. Dnes je však možné dáta získavať a analyzovať podstatne jednoduchšie.

Moderný marketing tiež neznamená, že by sme mali zabudnúť na všetko, čo v ňom bolo dôležité doposiaľ. Znalosť základných konceptov marketingu a kreativitia zostávajú základnou výbavou. Je však zrejmé, že v modernom marketingu uspejú najmä ľudia, ktorí sa budú neustále vzdelávať, a tak budú držať krok s veľmi dynamickým vývojom vecí v digitálne ére.


mk