Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Financovanie a fondy EÚ


Existuje množstvo spôsobov, ako financovať vaše nápady, projekty, podnikanie. K tým tradičným patrí používanie vlastných peňazí, resp. prostriedkov, ktoré ste si boli schopní požičať od rodiny, známych a podobne. Nie každý však tieto možnosti má, či preferuje.

To, že nedisponujete vlastnými prostriedkami, nie je neprekonateľnou prekážkou pre uskutočnenie vašich vízií. Na efektivitu biznisu je treba myslieť hneď od začiatku. Možno ani nepotrebujete toľko peňazí, ako ste si mysleli. Zvážte možnosť podnikania z domu alebo využitia coworkingových centier, podnikateľských inkubátorov/akcelerátorov či účasť na rôznych podujatiach a súťažiach.

Čoraz dostupnejšie sú úvery a to aj vďaka tomu, že si dôležitosť financovania malých a začínajúcich podnikateľov čoraz viac uvedomuje aj štát či Európska únia (príkladom môžu byť mikropôžičky).

Ďalšou možnosťou je nájsť si v podnikaní partnera, či oslovenie ľudí alebo inštitúcií investujúcich rizikový (venture) kapitál.

Na zváženie sú tiež alternatívne spôsoby financovania ako crowdfunding (pozrite si aj najnovšiu slovenskú iniciatívu) alebo dlhopisy.

Samozrejme, všetky spomínané možnosti majú svoje výhody a nevýhody. K tým najzaujímavejším, zároveň však často komplikovaným spôsobom, patrí financovanie prostredníctvom rôznych príspevkov a grantov. Tie môžu pochádzať z viacerých zdrojov, obrovské príležitosti ponúka Európska únia či štát.

Európska komisia robí pomerne dobrú prácu v súvislosti so štrukturálnou zložitosťou problematiky financovania malých a stredných podnikov a jej sprehľadňovaním. Z pohľadu nezorientovaného, neskúseného a zaneprázdneného podnikateľa či manažéra tak môže byť veľmi prospešná jej aktuálna iniciatíva Access to Finance.

Prostredníctvom jednoduchej webovej aplikácie nájdete informácie (v jazykoch jednotlivých členských štátov) o tom, ako požiadať o finančnú podporu. V zozname štátov vyberiete svoju krajinu a zobrazí sa zoznam programov, bánk alebo fondov rizikového kapitálu, ktoré poskytujú financovanie s podporou EÚ. Odporúčame, aby vaša CESTA k získaniu európskych peňazí začala práve na tejto webovej lokalite.

Je pravda, že orientácia v možnostiach čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ je pomerne zložitá aj pre ľudí, ktorí už majú v tomto smere viaceré skúsenosti. Na rozdiel od spomínaných iniciatív na európskej úrovni, je to u nás ešte trochu náročnejšie. Napríklad – v druhej polovici druhého roku nového programového obdobia, stále neboli k dispozícii nielen výzvy z viacerých nových operačných programov, ale ani ich webové stránky alebo centrálna stránka eurofondov (v minulosti ňou bola táto stránka, viac oficiálnych a aktuálnych informácií zhromaždených tu). Ťažiskovým informačným bodom o eurofondoch v novej perióde by však mal byť ITMS2014+. Má slúžiť žiadateľom, prijímateľom, subjektom a orgánom štátnej správy zapojeným do procesov prípravy, výberu, projektového riadenia, kontroly, monitorovania a hodnotenia finančných prostriedkov.

Chceme však zdôrazniť, že aj keď si uvedomujeme administratívnu náročnosť čerpania grantov z fondov EÚ, netreba sa vzdávať hneď na začiatku. Keď sa zorientujete, zistíte, ako máte postupovať. Nájdete si vhodnú grantovú schému, stiahnete si podrobné informácie a súvisiace materiály a postupne môžete vypĺňať informácie do pripravených formulárov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. Väčšinu z nich zvládnete vyplniť aj sami.

Tu je prehľad všetkých nových operačných programov s preklikom na najaktuálnejšie originálne zdroje obsahujúce podrobnosti o cieľoch, schémach, aktivitách a v prípade tých najlepšie pripravených i výzvach:

Dôkazom toho, že sa oplatí vyčleniť si čas na sledovanie vyššie uvedených zdrojov, i keď niektoré nevyzerajú práve vhodné pre váš biznis, projekt alebo aktivitu, je i náš portál. Povedali by ste, že takáto iniciatíva bude financovaná z Programu rozvoja vidieka?

Zaujímavé čítanie týkajúce sa financovania malých a začínajúcich podnikateľov tiež nájdete v sekcii Štátne programy na stránke Slovak Business Agency.

Aktuality na tému financovanie ďalej sledujte nielen tu a v Novinkách na portáli ale aj na našom Facebooku.


ek