O projekte

Tento web portál bol spustený za pomoci Opatrenia 3.3 Programu rozvoja vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva SR a je knihou skúseností a nápadov z podnikania nielen na Slovensku autorov a prispievateľov tohto výnimočného projektu.