Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Pár základných zákonov marketingu pre vašu inšpiráciu


Vedúce postavenie
Je lepšie byť prvým, ako byť lepším.

Kategória
Pokiaľ nemôžete byť prví v danej kategórii, tak si navrhnite novú kategóriu, v ktorej budete prví.

Rebrík
Akú stratégiu použijete, záleží na tom, aké pole rebríka práve okupujete.

Myseľ a vnímanie
Marketing nie je súbojom produktov, je to súboj vnímania, a niekedy je lepšie byť prvý na mysli než prvý na trhu.

Sústredenie sa
Najsilnejší koncept v marketingu je vlastnenie slova v zákazníkovej mysli.

Exkluzivita a nadradenosť
Vlastniť nadradenú pozíciu v zákazníkovej hlave je životne dôležité, marketing je neustálym hľadaním exkluzivity.

Srdce (emócie)
Marketingové stratégie bez emócií nefungujú.

Úprimnosť
Pokiaľ pripustíte negatívum, zákazník vám dá pozitívum.

Obeta
Musíte sa najskôr niečoho vzdať, predtým než niečo dostanete.

Úspech
Úspech často vedie k arogancii a arogancia k zlyhaniu.

Neúspech
S neúspechom treba rátať a prijať ho.

Nepredvídavosť
Pokiaľ nenapíšete aj plán vašej konkurencii, nemôžete predvídať budúcnosť.

Akcelerácia
Úspešné programy nie sú postavené na bláznivých nápadoch, ale na trendoch.

Pôvod
Odkiaľ prichádzajú značky je často dôležitejšie, než aké sú dobré.

Zdroje
Bez adekvátneho financovania a odbornej znalosti, myšlienka „nevzlietne“ a značka nemôže byť vybudovaná.

eg