Škola podnikania

V spolupráci s CES Business Consulting sme pripravili vzdelávací program Škola podnikania - miniMBA.

Program ponúka efektívne a moderné vzdelávanie pre podnikateľov rozdelené na tri celky (moduly): Ako začať podnikať – tu sa zaoberáme začiatkami podnikania, podnikateľským plánovaním, ekonomikou, financiami a marketingom; Manažment MSP – zameriava sa na základy manažmentu firiem, úlohu firemnej kultúry a vodcovstvo ako aj na budovanie modernej a úspešnej firmy, motivovanie či riešenie konfliktov; Výzvy a príležitosti podnikania v 21. storočí – tu ponúkame kurzy v oblasti riadenia zmien, riadenia a financovania projektov (návratnými i nenávratnými zdrojmi), digitálnou transformáciou a riadením IT projektov.

Po absolvovaní celého programu budú účastníci pripravení v základných oblastiach moderného podnikania a obdržia certifikát o absolvovaní Školy podnikania – miniMBA by CES.

Štúdium možno absolvovať online ale aj prezenčnou formou (vo firmách), možno si vybrať jednotlivé kurzy, moduly či celý program.

Používatelia portálu malepodnikanie.sk majú 15% zľavu z ceny kurzov/modulov/programu.