Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Kontrolný zoznam pre začiatky podnikania


Začiatky podnikania môžu byť časovo náročné. Dôležité kroky môžu byť ľahko prehliadnuté. Preto, aby sme vám pomohli začať vaše podnikanie efektívne, legálne a zmysluplne, pripravili sme nasledovný kontrolný zoznam. Tento zoznam predpokladá, že už máte predstavu o vašom podnikaní a ste pripravení premeniť sny na skutočnosť.


Pokiaľ teda máte už všetko ostatné pripravené, tu je náš kontrolný zoznam základných oblastí, ktoré by ste mali pokryť pred začatím úspešného podnikania:

 

Body na vybavenie

Označte, ak ste to už vybavili

Vyber si a zaregistruj svoju živnosť/firmu a obchodné meno

 

Rozhodni sa, aká forma podnikania je vhodná pre tvoj biznis

 

Napíš si podnikateľský zámer

 

Zriaď si podnikateľský účet a vzťah s bankou

 

Zariaď si ďalšie profesionálne vzťahy (dodávatelia, odberatelia, partneri atď.)

 

Dohodni si vzťah s právnikom, pokiaľ je to potrebné

 

Splň všetky podmienky pre legálne podnikanie podľa zákona

 

Získaj všetky potrebné licencie a povolenia

 

Nastav si cenu za svoje produkty alebo služby

 

Urči si potrebné financovanie a ako ho získaš

 

Zariaď si kanceláriu/dieľňu

 

Plánuj s riskom a poistením

 

Dohodni sa s účtovnou firmou a vyber systém účtovania

 

Priprav si vlastný plán finančného manažmentu

 

Priprav si marketingový plán

 

Prijmi zamestnancov, pokiaľ je to potrebné

 

Priprav si plán manažmentu činností na nasledujúci deň/týždeň

 


Každá z týchto oblasti si vyžaduje starostlivé uvažovanie pred tým, než sa váš biznis stane prosperujúcou skutočnosťou. Cieľom je mať pevný základ, aby mohol ďalej rásť a bol oslobodený od neočakávaných problémov v budúcnosti.

mk

Zdroj: entrepreneur.com