Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Aké sú možnosti finančnej podpory pre začínajúcich podnikateľov?


Odporúčame pravidelné sledovanie nášho portálu a jeho Facebookovej stránky, keďže problematika financovania malých a začínajúcich podnikov je jednou z našich ťažiskových tém.