Úvodné slovo

Vážení priatelia,

predstavujeme Vám projekt malepodnikanie.sk, interaktívny webový portál zameraný na malých a začínajúcich podnikateľov, ktorý bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Cieľom projektu je pomôcť Vám prekonať problémy a nástrahy podnikania ako aj prekážky vyplývajúce z nedostatku informácií alebo času a možností pre systematické vzdelávanie v oblasti podnikania a riadenia.

Tieto prekážky nám dnes z veľkej časti pomáha odstraňovať internet. Či už ste jeho pokročilý alebo začínajúci používateľ, naša stránka sa všetkým snaží vychádzať v ústrety predovšetkým kvalitným obsahom, možnosťou bezplatného individuálneho poradenstva, ale aj zaujímavým dizajnom a ľahkosťou používania. Našou ambíciou je, aby takto vyvinutá stránka kompenzovala spomenuté ťažkosti, ktorým v súvislosti s prístupom k informáciám čelíte.

Jej obsah je štruktúrovaný tak, aby Vám pomáhal zorientovať sa v dnešnom neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí. Zameriava sa na rôzne oblasti podnikania, predovšetkým však na jeho začiatky, ekonomiku, riadenie, marketing, komunikáciu, získavanie finančných zdrojov, ale aj na veľmi aktuálne témy ako zvyšovanie inovatívnosti a konkurencieschopnosti či manažment znalostí.

Vyhľadajte si informáciu v našej knižnici, alebo nás kontaktujte prostredníctvom online poradne prípadne si vyberte spôsob, ktorý preferujete (email, kontaktný formulár, facebook atď.), ak potrebujete pomoc alebo sa s nami chcete podeliť o Vaše vedomosti a skúsenosti.

Aby ste mohli využívať všetky výhody, ktoré Vám ponúkame, odporúčame, aby ste sa zaregistrovali už pri prvej návšteve.

Tešíme sa na našu on-line spoluprácu a želáme Vám veľa podnikateľských úspechov.


Erik Kubička
riaditeľ CESTA n. o. Nemšová a garant projektu