Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Inovácie a manažment znalostí


V jednom z materiálov v tejto knižnici vám radíme, ako sa chrániť pred tým, aby vás konkurencia kopírovala. Okrem nástrojov, ktoré sme spomenuli v tomto dokumente, existuje ešte jedna CESTA, ako si ochrániť svoje know-how a zároveň porážať konkurenciu – byť vždy o krok vpredu, vedieť, čo iní nevedia.

Zamyslite sa nad vaším vzťahom k zmenám. Nielenže sa im nevyhneme a budeme musieť byť schopní neustále sa im prispôsobovať, my ich môžeme priamo vyhľadávať alebo vyvolávať. Neustále vzdelávanie sa vedie k zlepšovaniu individuálnych výkonov. Lepšia práca jednotlivcov vedie k zrýchľovaniu a skvalitňovaniu všetkých podnikových činností. To, spolu s neustálou snahou o vylepšovanie alebo poskytovanie nových výrobkov a služieb, vedie k väčšej spokojnosti, počtu a lojálnosti toho najdôležitejšieho, čo máme – našich zákazníkov.

Ako dosiahnuť, aby nami vybrané stratégie (ale aj rozhodnutia, ktoré robíme každodenne), boli správne? Toto je, samozrejme, vždy ťažké zaručiť. O tom je podnikanie a manažment. Nikto vám nezaručí, že uspejete, aj keď do toho dáte maximum energie a schopností. Ale skúste si položiť protiotázku. Je pravdepodobnosť prijímania správnych rozhodnutí väčšia, keď ich bude neustále robiť tá istá úzka skupina ľudí, alebo keď do nich bude zaangažovaný väčší okruh zamestnancov, odborníkov vo svojich oblastiach?

Učiaca sa organizácia:

  • Prístup k riadeniu založený na kultúre učenia sa.
  • Proaktívne vytváranie, získavanie a odovzdávanie vedomostí naprieč organizáciou.
  • Všetci členovia organizácie sa podieľajú na riešení problémov a na riadení.
  • Všetci členovia organizácie získavajú, osvojujú si a využívajú nové vedomosti.
  • Výsledok: Trvalá schopnosť inovácie, prispôsobovania sa zmenám, rozvoj kapacít, udržateľný rozvoj a konkurenčná výhoda v súčasnom dynamickom svete biznisu.

Slovensko nepatrí medzi najbohatšie krajiny. Nesúvisí to len s našou históriou. Nemôžeme sa porovnávať s veľmocami, ani krajinami bohatými na suroviny alebo top turisticky atraktívnymi oblasťami. Napriek tomu môžeme byť konkurencieschopní. Keď uveríme, že cesta ku konkurenčnej schopnosti vedie cez tvrdú prácu a rozvoj znalostí.

Bez ohľadu na veľkosť a finančné možnosti firmy môžeme aj v tejto oblasti pracovať systematicky. Ak totiž hovoríme o rozvoji znalostí, nemáme namysli len napríklad vysokoškolské alebo iné formálne vzdelávanie. Ide o nastavenie systému tak, aby zodpovedal našim potrebám a možnostiam. Robotníkov môžeme napríklad vzdelávať v technikách výrobného procesu a zvládaní technológií. A nemusí to byť len vzdelávanie v klasickom ponímaní. Môže to byť „obyčajná“ podpora zdatnejšieho alebo staršieho kolegu pre nováčika priamo pri výkone jeho práce. Aj tu je dôležité predovšetkým chcieť. Okrem toho si však musíme byť vedomí našich možností ale aj najefektívnejších spôsobov, ako dostávať znalosti od zdroja (alebo od tých, ktorí ich majú) tam, kde sú potrebné. Niekedy môže byť spomínaný koučing pre firmu nielen omnoho lacnejší ale najmä účinnejší, ako školenia poskytované špecializovanými firmami.

Bežné aktivity, nástroje a technológie manažmentu znalostí:

  • Vzdelávanie, školenie a tréningy
  • Pozorovanie, vysvetľovanie, podpora, koučing a mentoring
  • Zachytávanie, ukladanie a uchovávanie znalostí (napríklad vytvorenie a priebežná aktualizácia dokumentu o najlepších praktikách alebo ponaučeniach z minulosti firmy, ktorý bude k dispozícii pre všetkých zamestnancov)
  • Komunikácia a informačné a komunikačné technológie (bežné ako telefón, email, internet ale aj pokročilejšie informačné alebo expertné systémy)
  • Vytváranie tzv. znalostných komunít (spôsob prirodzeného organizovania ľudí na základe podobnej odbornosti alebo úloh a problémov, ktoré riešia)

Uvedomujeme si, že v materiáloch o komunikácii, organizácii a inováciách predstavujeme pre začiatočníkov predsa-len pokročilejšie koncepcie. Keďže nie je možné všetko vysvetliť na pár stranách, budeme radi, keď nás budete kontaktovať (odporúčame Online poradňu) v prípade, že si potrebujete niečo ujasniť, alebo v prípade, že potrebujete akúkoľvek pomoc v týchto oblastiach.


ek


V tejto časti boli použité pasáže z publikácie Efektívna organizácia a informačné procesy (autori E. Kubička, A. Stropková).