Malé podniky vytvárajú väčšinu nových pracovných miest

Malé podniky hrajú pri vytváraní nových pracovných príležitostí kľúčovú úlohu. Podľa štúdie Európskej komisie vytvorili podniky s počtom do 250 zamestnancov za ostatné necelé desaťročie 85% nových pracovných miest. Aké závery z nej plynú pre malé podniky na Slovensku? Štúdia EK iba potvrd…

2012-01-23 15:21:27.460834 | zobraziť celú novinku

Marián Hossa chce byť úspešný v športe i v biznise

Marián Hossa vie, že si hokejom nebude zarábať po celý život. Hoci by sa mohlo zdať, že si hokejom zarobí veľmi slušne a budúcnosť teraz riešiť nepotrebuje, dal sa na podnikanie a darí sa mu aj v ňom. Marián Hossa je jedným z najúspešnejších slovenských športovcov. S desiatkami milónov do…

2012-01-16 15:05:13.126632 | zobraziť celú novinku

Financovanie zostáva problémom malých podnikateľov

Napriek existencii banky na rozvoj podnikania je prístup slovenských malých podnikov ku kapitálu jedným z najväčších problémov. Chýba typická banka zameraná na živnostníkov ako aj fondy rizikového kapitálu. Jedným z riešení by podľa Slovenskej asociácie malých podnikov mohlo byť zriadenie…

2012-01-09 15:50:43.026386 | zobraziť celú novinku

Podnikateľky môžu získať mentora

Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs ponúka ženám, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, bezplatne rady skúsených mentorov. Termín registrácie na mentorovanú podnikateľku bol predĺžený až do 15. januára 2012. Je dobré, že formy pomoci malým a začínajúcim podnikateľom postupne p…

2012-01-04 11:05:40.734134 | zobraziť celú novinku

Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok!

Želáme Vám všetkým pokojné a veselé Vianoce a veľa šťastia, zdravia a podnikateľských úspechov v roku 2012 :)   Vaše malepodnikanie.sk

2011-12-22 11:25:07.938506 | zobraziť celú novinku

Podpora inovácií a cestovného ruchu z eurofondov

Až na záver roka sme sa dočkali vyhlásenia niekoľkokrát avizovaných výziev na podávanie projektov v oblastiach zavádzania inovatívnych technológií a podpory cestovného ruchu. Tieto výzvy považujeme v tomto roku, z hľadiska možnosti zapojenia sa podnikateľov ako aj rozsahu podporovaných čin…

2011-12-20 10:51:05.711876 | zobraziť celú novinku

Václav Havel bol symbolom slobody a slušnosti

Otvoril nám dvere k slobode a celým svojím životom a dielom bol stelesnením boja za pravdu a slušnosť nielen v politike. Jedna z mála osobností z Čiech a Slovenska, ktorej veľkosť dosiahla celosvetového významu. Môžeme byť hrdí na to, že bol aj našim prezidentom. Bol prvým ale zároveň aj …

2011-12-19 09:34:07.01746 | zobraziť celú novinku

Napíš svojmu poslancovi

V stredu, 14. 12. bol na slovenskom internete spustený ďalší zaujímavý projekt. Skontaktovať sa s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky bude vďaka nemu omnoho ľahšie. Podnikatelia budú mať na svojich poslancov iste veľa otázok.. Stránku www.napisteim.sk pripravilo občianske združe…

2011-12-16 10:07:23.367489 | zobraziť celú novinku

Na obzore je nový program EÚ podporujúci financovanie a fungovanie malých podnikov

Zdá sa, že sa možnostiam financovania nových a podpore existujúcich malých a stredných podnikov blýska na lepšie časy. Európska komisia si uvedomuje, že uľahčenie prístupu týchto podnikov k financovaniu a politikám v oblasti podnikania je kľúčovým faktorom z hľadiska prekonávania krízy. P…

2011-12-08 17:31:04.250898 | zobraziť celú novinku

Väčšina malých podnikateľov sa chystá k voľbám

Bol to pre nás experiment, posunúť sa na pôdu širších spoločenských tém. Neboli sme si úplne istí, ako je to so vzťahom podnikatelia a politika. A vôbec.. Neboli sme si istí, či takéto témy vôbec patria na portál venujúci sa hlavne podnikaniu. Ukázalo sa, že napriek kauzám a problémom s pr…

2011-12-01 14:04:12.473297 | zobraziť celú novinku

Dôležité legislatívne zmeny pre potravinárov a pôdohospodárov

1. novembra 2011 nadobudli účinnosť novely zákonov o potravinách a o veterinárnej starostlivosti ako aj nové nariadenia vlády pre priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a definujúce požiadavky na potravinárske prevádzky s malou produkciou. Novely Zákona č. 152/1995 o potravinách (novel…

2011-11-24 11:16:14.47366 | zobraziť celú novinku

Vyberáme z Knižnice – najdôležitejšie v biznis pláne

Týmto článkom spúšťame novú sériu, ktorou upozorňujeme na to najdôležitejšie v našej Knižnici. Keďže z viacerých odpovedí v Online poradni priamo či nepriamo vyplýva, že budete musieť pripraviť podnikateľský plán, budeme sa najskôr venovať tejto problematike. Nechceme tým povedať, že iné …

2011-11-10 19:37:09.0479 | zobraziť celú novinku