Podpora inovácií a cestovného ruchu z eurofondov

Až na záver roka sme sa dočkali vyhlásenia niekoľkokrát avizovaných výziev na podávanie projektov v oblastiach zavádzania inovatívnych technológií a podpory cestovného ruchu. Tieto výzvy považujeme v tomto roku, z hľadiska možnosti zapojenia sa podnikateľov ako aj rozsahu podporovaných čin…

2011-12-20 10:51:05.711876 | zobraziť celú novinku

Václav Havel bol symbolom slobody a slušnosti

Otvoril nám dvere k slobode a celým svojím životom a dielom bol stelesnením boja za pravdu a slušnosť nielen v politike. Jedna z mála osobností z Čiech a Slovenska, ktorej veľkosť dosiahla celosvetového významu. Môžeme byť hrdí na to, že bol aj našim prezidentom. Bol prvým ale zároveň aj …

2011-12-19 09:34:07.01746 | zobraziť celú novinku

Napíš svojmu poslancovi

V stredu, 14. 12. bol na slovenskom internete spustený ďalší zaujímavý projekt. Skontaktovať sa s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky bude vďaka nemu omnoho ľahšie. Podnikatelia budú mať na svojich poslancov iste veľa otázok.. Stránku www.napisteim.sk pripravilo občianske združe…

2011-12-16 10:07:23.367489 | zobraziť celú novinku

Na obzore je nový program EÚ podporujúci financovanie a fungovanie malých podnikov

Zdá sa, že sa možnostiam financovania nových a podpore existujúcich malých a stredných podnikov blýska na lepšie časy. Európska komisia si uvedomuje, že uľahčenie prístupu týchto podnikov k financovaniu a politikám v oblasti podnikania je kľúčovým faktorom z hľadiska prekonávania krízy. P…

2011-12-08 17:31:04.250898 | zobraziť celú novinku

Väčšina malých podnikateľov sa chystá k voľbám

Bol to pre nás experiment, posunúť sa na pôdu širších spoločenských tém. Neboli sme si úplne istí, ako je to so vzťahom podnikatelia a politika. A vôbec.. Neboli sme si istí, či takéto témy vôbec patria na portál venujúci sa hlavne podnikaniu. Ukázalo sa, že napriek kauzám a problémom s pr…

2011-12-01 14:04:12.473297 | zobraziť celú novinku

Dôležité legislatívne zmeny pre potravinárov a pôdohospodárov

1. novembra 2011 nadobudli účinnosť novely zákonov o potravinách a o veterinárnej starostlivosti ako aj nové nariadenia vlády pre priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a definujúce požiadavky na potravinárske prevádzky s malou produkciou. Novely Zákona č. 152/1995 o potravinách (novel…

2011-11-24 11:16:14.47366 | zobraziť celú novinku

Vyberáme z Knižnice – najdôležitejšie v biznis pláne

Týmto článkom spúšťame novú sériu, ktorou upozorňujeme na to najdôležitejšie v našej Knižnici. Keďže z viacerých odpovedí v Online poradni priamo či nepriamo vyplýva, že budete musieť pripraviť podnikateľský plán, budeme sa najskôr venovať tejto problematike. Nechceme tým povedať, že iné …

2011-11-10 19:37:09.0479 | zobraziť celú novinku

Vláda posilní Program obnovy dediny

Viac ako 500 obcí dostane prostriedky z rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky s cieľom udržať ľudí na vidieku. Pomôžu aj malým podnikateľom. Premiérka vyčlenila na Program obnovy dediny a revitalizácie krajiny 700 tisíc eur zo svojej rezervy. Okrem toho pribudnú na program aj pr…

2011-11-04 10:13:00.20629 | zobraziť celú novinku

Slovenský podnikateľ – nebezpečné povolanie

Podnikanie na Slovensku nepatrí medzi najjednoduchšie činnosti. Určite sú aj ťažšie zamestnania a nebezpečnejšie profesie, trebárs hlbokomorskí potápači, skialpinisti, lovci krabov v severných moriach alebo robotníci na ropných plošinách. ...no nepodceňoval by som ani to podnikanie. Podľa…

2011-10-27 12:10:44.005619 | zobraziť celú novinku

Podnikateľom sa euroval nepozdáva

Naša anketa monitorujúca názory podnikateľskej verejnosti na prijatie rozšíreného eurovalu sa skončila skôr, ako sme plánovali. Očakávali sme, že vzhľadom k neschopnosti vládnucich strán dohodnúť sa, budú rokovania prebiehať dlhšie. Vládna koalícia sa napokon rozhodla nerokovať ďalej a dal…

2011-10-20 10:45:42.411059 | zobraziť celú novinku

Eurofondy budú opäť pomáhať podnikateľom

Ako sme pred časom informovali, na jeseň prichádzajú nové možnosti čerpania fondov EÚ pre podnikateľov. Od 30. septembra je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o granty v oblasti zavádzania inovatívnych technológií. Cieľom Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatre…

2011-10-13 15:28:33.211324 | zobraziť celú novinku

Obsahu portálu už môžete dať “Like” a “+1”

Určite ste si už všimli ďalšiu novinku na portáli malepodnikanie.sk. Vzhľadom k pribúdajúcemu množstvu zaujímavého obsahu sme sa rozhodli dať vám možnosť zdieľať ho s vašimi známymi v prípade, že ho pokladáte za užitočný. Prideľovanie „Like“ a „+1“ obsahu portálu malepodnikanie.sk už bolo…

2011-10-10 18:42:14.496307 | zobraziť celú novinku