Online poradňa

Online poradňa slúži užívateľom ako priestor pre komunikáciu o všetkom, čo súvisí s podnikaním. Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít.

Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít. Pre zadávanie otázok musíte byť zaregistrovaní. Vyberte si tému. Kliknite na políčko "Pridaj novú otázku". Napíšte nadpis a text otázky. Odošlite kliknutím na "Odošli otázku". Nadpis a text otázky sa ihneď objavia na obrazovke. Odpoveď dostanete do jedného týždňa. O zodpovedaní Vašej otázky budete informovaní aj emailom.

Snažte sa o stručnosť, výstižnosť a dodržiavanie zásad slušnej a profesionálnej komunikácie (v prípade nejasnej otázky Vás požiadame o spresnenie).

Téma zmluva o buducej zmluve v lehote do 5 rokov od nadobudnutia DHM a povinnosť platiť daň

Otázka
Občan FO zakúpil pozemok v kúpnej cene 600 000,--EUR. V priebehu 5 rokov FO uzatvorila „Zmluvu o budúcej zmluve“ avšak neprijala žiadne plnenie v lehote do 5 rokov od zakúpenia pozemku. Nehnuteľnosť predala FO až po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia na základe kúpnej zmluvy. Vzniká v tomto prípade FO povinnosti platiť daň z príjmu?
Odpoveď
Táto otázka bola zodpovedaná pre prístup k odpovedi sa môžete registrovať.