Online poradňa

Online poradňa slúži užívateľom ako priestor pre komunikáciu o všetkom, čo súvisí s podnikaním. Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít.

Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít. Pre zadávanie otázok musíte byť zaregistrovaní. Vyberte si tému. Kliknite na políčko "Pridaj novú otázku". Napíšte nadpis a text otázky. Odošlite kliknutím na "Odošli otázku". Nadpis a text otázky sa ihneď objavia na obrazovke. Odpoveď dostanete do jedného týždňa. O zodpovedaní Vašej otázky budete informovaní aj emailom.

Snažte sa o stručnosť, výstižnosť a dodržiavanie zásad slušnej a profesionálnej komunikácie (v prípade nejasnej otázky Vás požiadame o spresnenie).

Téma Zmluva o buducej zmluve pred uplynutim 5 rokov a oslobodenie od dane

Otázka
Občan - FO zakúpila pozemok v kúpnej cene 600 000,--EUR. V priebehu 5 rokov FO uzatvorila „Zmluvu o budúcej zmluve“ a v lehote do 5 rokov od kúpy pozemku prijala čiastočné plnenie vo výške 300 000,-- EUR. Ďalšiu časť plnenia vo výške 500 000,-- EUR FO prijala po uplynutí lehoty 5 rokov, kedy už bola nehnuteľnosť oslobodená od dane z príjmu na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ako sa bude posudzovať oslobodenie od dane z príjmu, keďže nehnuteľnosť bola predaná za 800 000,-- EUR a cena sa navýšila od pôvodnej kúpnej ceny o 200 000,-- EUR? Ktorá časť prijatej platby bude oslobodená od dane z príjmu?
Odpoveď
Na túto otázku ešte nikto nereagoval.