Online poradňa

Online poradňa slúži užívateľom ako priestor pre komunikáciu o všetkom, čo súvisí s podnikaním. Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít.

Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít. Pre zadávanie otázok musíte byť zaregistrovaní. Vyberte si tému. Kliknite na políčko "Pridaj novú otázku". Napíšte nadpis a text otázky. Odošlite kliknutím na "Odošli otázku". Nadpis a text otázky sa ihneď objavia na obrazovke. Odpoveď dostanete do jedného týždňa. O zodpovedaní Vašej otázky budete informovaní aj emailom.

Snažte sa o stručnosť, výstižnosť a dodržiavanie zásad slušnej a profesionálnej komunikácie (v prípade nejasnej otázky Vás požiadame o spresnenie).

Téma zahraničná osoba - živnostník

Otázka
Dobrý deń, už ste mi zodpovedali otázku ohľadne zahraničnej fyzickej osoby - podnikateľa. Ak som to správne pochopila, to že celý tento rok čiže od januára do oktobra si vedie iba danovú evidenciu (nakoľko do konca októbra ešte bude podnikat ako slovenská osoba) teda bude do konca roka pokračovať v danovej evidenii napriek tomu, že už bude od novembra ako zahraničná osoba (čiže ma povinnosť podvojne účtovať). Podvojne začne účtovať až od 01.01.2014? V tejto súvislosti ma napada ešte jedna otázka a to, že ako zahraničná osoba bude podnikať iba dočasne, lebo v marci 2014 ma právo žiadať o dlhodobý trvalý pobyt na území SR a to bude pre neho znamať, že už nebude chcieť byť zapíaný v OR. Ako občan s dlhodobým trvalým pobytom v SR nemá povinnsoť sa zapíať do OR napriek tomu bude musieť pravdepodobne dokončiť rok 2014 v podvojnom účtovaní, nakoľko v nom už začal v januári 2014 i naprik tomu, že po udelení trvalého pobytu sa hneď vypíše z OR. Rozumiem tomu správne? Ďakujem
Odpoveď
Táto otázka bola zodpovedaná pre prístup k odpovedi sa môžete registrovať.