Online poradňa

Online poradňa slúži užívateľom ako priestor pre komunikáciu o všetkom, čo súvisí s podnikaním. Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít.

Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít. Pre zadávanie otázok musíte byť zaregistrovaní. Vyberte si tému. Kliknite na políčko "Pridaj novú otázku". Napíšte nadpis a text otázky. Odošlite kliknutím na "Odošli otázku". Nadpis a text otázky sa ihneď objavia na obrazovke. Odpoveď dostanete do jedného týždňa. O zodpovedaní Vašej otázky budete informovaní aj emailom.

Snažte sa o stručnosť, výstižnosť a dodržiavanie zásad slušnej a profesionálnej komunikácie (v prípade nejasnej otázky Vás požiadame o spresnenie).

Téma Poplatok za úradnú kontrolu a faktúra za vyšetrenie vzorky tovaru

Otázka
Regionálna veterinárna a potravinová správa nám prišla na kontrolu do maloobch. predajne potravín. Po vykonaní kontroly /záručné lehoty, dodržiavanie HCCP...nám vzali jeden kus koreniny za účelom vyšetrenia vzorky. Doklad o nadobudnutí tovaru nežiadali. A týždeň prišli do predajne opäť a žiadali doklad o nadobudnutí, ktorý sme im aj predložili. Urobili zápis, že nám bude účtovaný poplatok za vykonanie odberu úradnej vzorky, ktorá nevyhovela požiadavke platnej legislatívy. Následne nám prišla FA za vyšetrenie vzorky podľa protokolu o skúške v sume 125€ a Fa za odber vzorky a dodatočnú kontrolu potravín /to je to vypítanie dokladu o nadobudnutí/ v sume 21,42€. Moja otázka znie, že keď som ja len predajca, tovar, ktorý mám kúpený od dodávateľa a mám na to platný doklad, prečo ja mám platiť za jeho rozbor. Je nemysliteľné, aby som ja ako obchodník zodpovedal za všetkých výrobcov a vedel odkontrolovať, či na obale daného tovaru sú uvedené v jeho zložení všetky alergény alebo nie. Kto má platiť náklady s odobratím vzorky a náklady na vyšetrenie odobratej vzorky? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď
Táto otázka bola zodpovedaná pre prístup k odpovedi sa môžete registrovať.