Online poradňa

Online poradňa slúži užívateľom ako priestor pre komunikáciu o všetkom, čo súvisí s podnikaním. Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít.

Pred založením akejkoľvek otázky najprv skúste pohľadať, či daná otázka už v poradni nie je zverejnená, aby ste sa vyhli zakladaniu duplicít. Pre zadávanie otázok musíte byť zaregistrovaní. Vyberte si tému. Kliknite na políčko "Pridaj novú otázku". Napíšte nadpis a text otázky. Odošlite kliknutím na "Odošli otázku". Nadpis a text otázky sa ihneď objavia na obrazovke. Odpoveď dostanete do jedného týždňa. O zodpovedaní Vašej otázky budete informovaní aj emailom.

Snažte sa o stručnosť, výstižnosť a dodržiavanie zásad slušnej a profesionálnej komunikácie (v prípade nejasnej otázky Vás požiadame o spresnenie).

Téma Odmena predsedovi spoločenstva

Otázka
Dobrý deň.
V bytovom dome máme spoločenstvo vlastníkov bytov a NP. Do konca r. 2012 robila správu predsedníčka spoločenstva. Od februára 2013 odstúpila, na správu sme najali správcovskú firmu na mandátnu zmluvu (za 14,50 za byt a mesiac, máme 23 bytov) a bol zvolený nový predseda spoločenstva.
Predsedovi bola vo februári 2013 schválená odmena 150€ mesačne.
V máji 2013 sa predseda na zhromaždení (nebola som) odmeny vzdal.
Vo finančnej uzávierke za rok 2013 sa objavila položka, ktorá tam predtým nebola "správa a kontrolná činnosť" za cca 3780€ a za rok za to isté 3336 € (sumy nezodpovedanú násobkom platieb správcovi). Na výpise sa objavila platba 1680€ pre predsedovu mamu.
Predseda to na zhromaždení v júni 2015 vysvetlili takto: Vláda zaviedla nové pravidlá. Podľa nich aj dohoda o pracovnej činnosti podlieha dani a odvodom. Predseda by musel byť zamestnancom spoločenstva a a tým by náklady na jeho odmenu vzrástli asi o 50%, lebo spoločenstvo by za neho muselo platiť odvody, viesť mzdovú agendu a zamestnať účtovníčku. Preto objednali akože kontrolu dokladov spoločenstva u jeho mamy, lebo dôchodca do príjmu 1800€ nemusel platiť dane a odvody, jeho mama takto dostala 1680€ naraz koncom roka.
U nás sa robia zápisnice zo zhromaždení, takéto uznesenie - o novej „Kontrolnej činnosti“ ani o odmene predsedovej mame - sa v žiadnej zápisnici neuvádza. Zapísané je len, že predseda sa odmeny vzdal a spoločenstvo mu schválilo odmenu vo výške 0€.
Teraz predseda tvrdí, že tým, že sa nikto neodvolal proti vyúčtovaniu od správcu (tam sa ale suma 1680€ nenachádza, vyplatil ju z účtu spoločenstva), že tým bol tento systém schválený. Nechápem, ako sme mohli namietať proti niečomu, o čom sme nevedeli.
Nesúhlasila som s tým, namietla som v tomto roku proti uzávierke (prehlasovali ma a schválili ju). Jednak preto, lebo vlastníci nemohli namietať proti veci, o ktorej nevedeli a je to celé čudné. Keby sa naozaj dohodli na zhromaždení, kde som nebola, prečo by kontrolu dokladov a odmenu za ňu nedali do zápisnice. Okrem toho, na kontrolu správ máme radu a v členkou rady je profesionálna účtovníčka. Hlavne si myslím, že odmenu predsedu môžeme riešiť dohodou o pracovnej činnosti. Predseda si odvedie si dane a doplatí poistenie za daný rok a bude to ok - mýlim sa? Predpokladám, že aj tak podáva daňové priznanie, lebo okrem zamestnania (predpokladám, že ide o závislú činnosť)
robí aj komunálneho poslanca, tam má tiež nejakú odmenu. Takže by odmenu predsedu spoločenstva zapísal v daňovom priznaní, to by snáď nebolo také komplikované.
Účtovníčka v rade trvá na tom, že dohodou o pracovnej činnosti sa toto riešiť nedá.

Prosím, mám otázky:
1 Je pravda, že keby sme chceli platiť odmenu (priamo) predsedovi, že by sme ho museli zamestnať + zamestnať na nejaký úväzok účtovníčku + viesť mzdovú agendu?
2. Čo presne v tomto prípade "mzdová agenda" znamená ? Čo by sme museli robiť?
3. Koľko vlastne by zo sumy 1680 musel Ing.Vagač odviesť ? (dane a odvody, prosím aspoň približne). 4. Teraz, keď platíme odmenu dôchodcovi, tak my ako spoločenstvo nemusíme z jeho odmeny odviesť odvody do zdrav. a soc. Poisťovne ak je v limite pre nezdanený príjem ?
Ak musíme, tak koľko ?
5. Je správne predsedovo tvrdenie, že keď mu to raz prešlo v prvom roku (nenamietali sme prvý rok, to je fakt, ale keď sa sucho čítajú čísla a je uvedený len rámcový pojem „správa a kontrolná činnosť“ nie je možné z toho vyrozumieť, že odmena predsedovi šla jeho mame), že to znamená náš súhlas s tým, čo už urobil a že to bolo schválené ako systém aj do budúcnosti ?
6. Je predseda teraz oprávnený postupovať rovnako v tomto roku a v ďalších rokoch ?

Ďakujem za skorú odpoveď, nech sa vieme zariadiť.
Odpoveď
Táto otázka bola zodpovedaná pre prístup k odpovedi sa môžete registrovať.