Údržba a opravy vysokozdvižného vozíka

Údržba a opravy sú dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti pri prevádzke vysokozdvižných vozíkov a zariadení skladovej techniky. Preto existujú spoločnosti, ktoré poskytujú servisné balíky šité na mieru, ktoré vyhovujú konkrétnym požiadavkám zákazníka. V článku sa pozrieme na to, ako údržba a opravy prispievajú k znižovaniu prevádzkových nákladov, zvyšovaniu výkonu, bezpečnosti a udržateľnosti.

Dôležitosť údržby a opráv

Aby boli vozíky a zariadenia skladovej techniky stále výkonné a bezpečné, je dôležité pravidelne vykonávať údržbu a opravy. Toto je obzvlášť dôležité v prípade vysokozdvižných vozíkov, ktoré slúžia na zdvíhanie ťažkých bremien a často pracujú v náročných podmienkach.

Pravidelná údržba a opravy prispievajú k znižovaniu prevádzkových nákladov a zvyšovaniu zostatkových predajných hodnôt vozíkov. Taktiež znižujú riziko poškodenia vozíka a zlepšujú bezpečnosť pri práci. Preto je dôležité, aby si podniky vybrali spoľahlivého a kvalifikovaného servisného technika, ktorý bude mať prehľad o práci s daným typom vozíka a bude schopný poskytnúť rýchlu a spoľahlivú službu.

Výhody servisných balíkov od Linde Material Handling

Spoločnosť Linde Material Handling poskytuje servisné balíky šité na mieru, ktoré vyhovujú konkrétnym požiadavkám zákazníka. Tieto balíky zahŕňajú širokú škálu služieb, ktoré zabezpečujú, že vozíky sú stále výkonné a bezpečné. Niektoré z výhod, ktoré spoločnosť Linde ponúka, sú:

- Dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni

- Rozsiahla sieť servisných technikov

- Prediktívna údržba

- Rýchle opravy na mieste

- Náhradné vozidlá

- Kompletná servisná dokumentácia

Spoločnosť Linde Material Handling má takmer 8 500 servisných technikov po celom svete, ktorí sú k dispozícii zákazníkom 24 hodín denne.

Aktuálny stav servisného trhu

V dnešnej dobe, kedy hospodárske prostredie zažíva stále väčšiu konkurenciu a neustále sa meniace trendy, sa podniky snažia čo najviac zvýšiť svoju produktivitu a znižovať náklady. Priemyselné vozíky a skladové zariadenia, ktoré zabezpečujú efektívnu a rýchlu prepravu tovaru v rámci podniku, môžu byť kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú celkovú produktivitu a ziskovosť podniku. Aby bolo zabezpečené ich nepretržité fungovanie, je potrebná pravidelná údržba a oprava.

Servisné oddelenie spoločnosti Linde Material Handling sa venuje poskytovaniu údržby a opráv pre viac ako 300 typov vozíkov. Vysoko kvalifikovaní servisní technici dbajú na dodržiavanie servisných intervalov a zabezpečujú spoľahlivé a rýchle opravy. Okrem toho, že sú vozíky vďaka údržbe stále dostupné, zabezpečuje sa aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Pre podniky sú dôležité najmä náklady a zvyšovanie ziskovosti. Pravidelná údržba vozíkov klesajú prevádzkové náklady a zvyšuje sa zostatková predajná hodnota priemyselných vozíkov. Spoločnosť Linde ponúka servisné balíky šité na mieru, ktoré vyhovujú konkrétnym požiadavkám zákazníka, a to od krátkodobej opravy až po zmluvu o kompletnom servise. Výhodou je tiež, že servisní technici poznajú nielen postupy údržby, ale aj platné právne predpisy a poskytujú kompletnú servisnú dokumentáciu.

Rozsiahla servisná sieť s takmer 8 500 servisnými technikmi zaručuje, že sme k svojim zákazníkom blízko. Spoločnosť Linde vám poskytuje podporu 24 hodín denne, sedem dní v týždni. To znamená, že vaše vysokozdvižné techniky a zariadenia skladovej techniky sú stále výkonné a bezpečné a že vaša prevádzka je nákladovo efektívna a udržateľná.