Tretí pilier - aké má výhody nielen pre zamestnancov ale aj zamestnávateľov a čo by ste o ňom mali vedieť?

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo DDS je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok aj s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ tak uzatvorí zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť a tak investovať svoje pravidelné príspevky.

Spoliehať sa iba dôchodok zo Sociálnej poisťovne môže byt' pri súčasnom dôchodkovom systéme riskantné. Preto je dobré sporiť si na dôchodok aj inou, cestou ktorú ponúka práve DDS.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje 3. pilier a je jednou z možností, ako si sporiť na dôchodok a zabezpečiť tak seba aj rodinu v starobe. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia a peniaze tak pri sporení investujú na kapitálových trhoch. Po dovŕšení dôchodkového veku sa z tretieho piliera vypláca sporiteľovi dôchodok. Tretí pilier je osobným vlastníctvom sporiteľa a v prípade smrti je dedičný.

Pre koho je 3. pilier

Keďže tretí pilier je dobrovoľná záležitosť, prispievať si doňho môže fyzická osoba, teda zamestnanec, ale aj živnostník či konateľ spoločnosti.

Tip: Posielať si však môžu aj študenti či nezamestnaní, ktorým stačí 15 eur mesačne, aby si ročne nazbierali 180 eur, a tak získali maximálny daňový bonus.

3. pilier je najvýhodnejší pre zamestnancov, ktorým doňho prispieva aj ich zamestnávateľ. Prispievať na 3. pilier pre zamestnancov, ma samozrejme aj výhody pre zamestnávateľa. Ten si totiž môže svoje príspevky odpočítať z daní až do výšky 6 % z vymeriavacieho základu každého zo zamestnancov. Výška príspevku je na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vedeli ste že,...

...existujú skupiny ľudí, pre ktorých je účasť v treťom pilieri povinná? Ide o povolania, ktoré spadajú do rizikovej kategórie 3 a 4. Minimálna výška príspevku je v tomto prípade stanovená na 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Kedy je možné vybrať nasporené peniaze

O vybratie peňazí sa dá požiadať najskôr po 10 rokoch od začiatku zmluvy. Tieto výbery sa vzťahujú na peniaze, ktoré si do 3. piliera posiela sporiteľ. Príspevky, ktoré do tretieho piliera posiela zamestnávateľ, je možné vybrať až pri odchode do dôchodku.

Zhrnutie výhod 3.piliera

● možnosť získať povinný príspevok od zamestnávateľa, ak sa jedná o rizikové zamestnanie.

možnosť zníženia si základu dane o výšku zaplatených príspevkov (maximálne do 180 € ročne), čo predstavuje úsporu na daniach - 34,20€.

● nasporené financie na dôchodkovom účte sú predmetom dedenia.

● možnosť zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (DDS) alebo fond.

● výhody sa týkajú aj zamestnávateľov, ktorí si môžu zaplatené príspevky do 3. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia, teda zamestnanca.

Ak teda už tretí pilier máte, skontrolujte si vždy svoj výpis ako aj nastavenie fondov. Ak ho ešte nemáte, určite sa naň opýtajte v práci a zistite či vaša firma doňho neprispieva zamestnancom, pretože aj pri sporení na dôchodok platí, že čím skôr začnete, tým väčší výnos môžete očakávať.


Obrázky: Pixabay a Unsplash