Prídavné zariadenia rozširujú už beztak široké využitie VZV

Vysokozdvižné vozíky, bežne označované skratkou VZV, patria medzi neodmysliteľné súčasti mnohých skladov, či výrobných hál. Sú praktickými pomocníkmi, keďže umožňujú naozaj všestrannú manipuláciu s tovarom.

VZV zvládnu veľa aj v základe, ale s prídavnými zariadeniami zvládnu ešte viac

Vysokozdvižné vozíky sú všestranné už vo svojom základom vyhotovení s klasickými nosnými vidlicami. Tie umožňujú manipuláciu s rôznymi druhmi bremien. Keď k tomu pridáte vhodné pneumatiky na VZV v závislosti od špecifických podmienok vašej firmy, vysokozdvižný vozík zvládne skutočne širokú škálu úloh.

Ale zvládnuť môže ešte viac. A to vďaka rôznym prídavným zariadeniam, ktoré vylepšujú (či už z hľadiska efektivity, alebo aj bezpečnosti) alebo dokonca rozširujú možnosti použitia vysokozdvižných vozíkov.

Rôzne druhy prídavných zariadení pre rôzne využitia

Medzi praktické prídavné zariadenia, ktoré vylepšujú používanie vysokozdvižných vozíkov (a teda manipuláciu s bremenami), patria napríklad bočné posuvy, ktoré umožňujú posuv bremien o 100 mm do každej strany, čo značne uľahčuje a urýchľuje manipuláciu. Otočné nosiče zase umožňujú vysypávať a vylievať obsah debien, prepraviek, kontajnerov atď. Samozrejme, takýchto prídavných zariadení je oveľa viac.

Uveďme si ale ešte pár príkladov prídavných zariadení, ktoré prinášajú v podstate nové spôsoby využitia VZV. Môžu to byť napríklad montážne plošiny, resp. montážne klietky, vďaka ktorým sa VZV môže stať skvelým pomocníkom pri montážnych, údržbových, či kontrolných prácach na ťažko dostupných miestach. Šikovné sú aj zhrňovacie radlice, ktoré poslúžia pri odhŕňaní rôzneho sypkého materiálu, ale napríklad aj pri zimnej údržbe areálu firmy. A samozrejme aj takýchto prídavných zariadení je viac.


Zdroj obrázka: jdarius / Stock.adobe.com