Prečo sa oplatí nechať si pomôcť v začiatkoch podnikania?

Ak uvažujete o podnikaní, je dobré si pred založením firmy naštudovať aj možnosti, ako využiť podporu existujúcich inštitúcií, ktoré pomáhajú začínajúcim podnikateľom. Reč je o podnikateľských inkubátoroch a coworkingových priestoroch, ktoré ponúkajú nielen samotné priestory na prenájom, ale aj ďalšie služby, ako konzultácie, mentoring, odborné podujatia na témy súvisiace s podnikaním a ďalšie.

Jedným z takýchto podnikateľských inkubátorov je aj Univerzitný technologický inkubátor InQb, ktorý sídli v Bratislave. InQb je projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého cieľom je pomáhať rozvíjať technické nápady a inovatívne projekty do úspešného podnikania. Robí tak prostredníctvom svojich dvoch hlavných programov Start-up kancelária a InQb.

Program Start-up kancelária je k dispozícii pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí majú zatiaľ iba zaujímavý technický nápad a potrebujú poradiť napr. pri výbere vhodnej právnej formy podnikania, ako aj pri prieskumoch trhu a písaní podnikateľského plánu. Tento program je bezplatný a jeho účastníci v ňom získavajú podporu na obdobie 3 mesiacov. Podmienkou je vyplnenie vstupných dokumentov a pri ukončení programu odovzdanie podnikateľského plánu.

V programe InQb inkubátor podporuje už založené firmy, ktoré sa venujú technickým problémom a na ich riešenie vyvíjajú vlastné inovatívne produkty alebo služby a nepodnikajú dlhšie ako 3 roky. Firmy, ktoré splnia tieto základné podmienky, môžu využívať služby inkubátora počas 3 rokov. V rámci programu okrem základného poradenstva majú firmy k dispozícii bohatú sieť mentorov na rôzne podnikateľské témy, ako aj zaujímavé podujatia na témy ako manažment, marketing, obchod, podnikanie v zahraničí, soft-skills a pod. Zároveň dokáže InQb firmám posunúť zaujímavé kontakty, ktoré im pomáhajú v ich rozvoji. Sleduje a informuje svoje firmy aj o aktuálnych informáciách, ktoré môžu firmám priniesť možnosti finančnej podpory, účasť v zaujímavých startupových súťažiach, na startupových podujatiach a konferenciách alebo iné zaujímavé informácie.

Ako doplnkovú službu InQb ponúka aj možnosť využívať pracovné miesta v coworkingovom priestore FLEXI ROOM. Ten je určený nielen pre existujúce firmy, ktoré sídlia v inkubátore, ale aj pre freelancerov, ktorí hľadajú vhodný priestor pre svoju prácu v Bratislave.

Ak sa aj vy rozhodnete využiť služby takéhoto podnikateľského inkubátora alebo coworkingu, môžete tým ušetriť značnú časť nákladov súvisiacu s prenájmom priestorov, ale aj služieb, ktoré by ste si museli zaobstarať vo svojej réžii. Výhodou je tiež možnosť využiť existujúcu sieť kontaktov, aby ste mohli rásť rýchlejšie a efektívnejšie.


Lenka Bednárová (Unvierzitný technologický inkubátor InQb STU)