Máte problém s obsadením niektorých pozícií vo firme?

Pri vedení vlastnej firmy môžete naraziť na množstvo problémov. Jedným z nich je aj problém nájsť pracovníkov na určité pozície. A nie kvôli nízkej atraktívnosti daných pracovných pozícií, ale skôr kvôli „trhovému“ nedostatku spoľahlivých pracovníkov na tieto pozície.


Rozsiahla databáza zamestnancov

V takejto situácií už bola nejedna firma. Obzvlášť, ak ide o pracovné miesta, ktoré je potrebné obsadiť len na určitú dobu, ale zároveň sú pre firmu počas tejto doby veľmi dôležité. Ako však tento problém vyriešiť? Treba sa obrátiť na licencovanú agentúru dočasného zamestnávania.

Agentúra totiž bude mať vlastnú databázu spoľahlivých zamestnancov na rôzne pozície. A to od jednoduchších manuálnych prác, až po technologicky špecializované alebo aj manažérske pozície.

Okrem „domácich“ zamestnancov môže ísť aj o ľudí zo zahraničia. Pri zahraničných pracovníkoch o to viac oceníte „asistenciu“ agentúry, keďže nebudete musieť mať starosti so všetkými legislatívnymi záležitosťami týkajúcimi sa zamestnávania cudzincov. Tie budú na agentúre.

Riešenie pre firmy, ktoré potrebujú flexibilitu

Už sme spomenuli, že firmy majú problémy najmä s obsadením pozícií, ktoré sú dočasné. Môže ísť napríklad o sezónne práce, či pozície potrebné pri zvýšenom dopyte, alebo v prípade väčšieho výpadku koreňových zamestnancov.

V takýchto prípadoch je ideálnym riešením flexibilný personálny leasing. Touto formou totiž môže firma získať kvalifikovaných pracovníkov bez vytvárania dlhodobých záväzkov. Je pritom jedno, či ide o malú firmu, alebo veľký podnik a taktiež nie je ponuka personálneho leasingu limitovaná odvetvím. Ako sme už spomenuli, agentúra vám môže (aj formou personálneho leasingu) zabezpečiť pracovníkov na rôznorodé pracovné pozície.


Zdroj obrázka: lovelyday12 / Stock.adobe.com