K zvýšeniu prestíže spoločnosti môže pomôcť aj ISO 9001

Jednou z najdôležitejších vecí v podnikaní je vybudovať si určitú prestíž v rámci svojho trhu. Spôsobov, ako to docieliť, je viacero a zaradiť k nim môžeme aj získanie rôznych medzinárodných ISO certifikátov.


Najžiadanejší ISO certifikát

Certifikáty ISO sa získavajú za spĺňanie príslušných noriem. Keďže ide o medzinárodne platné normy a certifikáty, ak spoločnosť získa nejaký ISO certifikát, každý hneď vie, za čo ten certifikát je a čo tak môže od danej spoločnosti očakávať.

A vedia to aj potenciálni zákazníci, preto môžme ISO certifikáty s istotou považovať za jeden zo spôsobov, ako zvýšiť prestíž spoločnosti. A aj keď rôzne ISO normy sa zameriavajú na rôzne oblasti fungovania spoločnosti, je tu jeden certifikát, ktorý je jednoznačne najžiadanejší spoločnosťami a aj ich zákazníkov zaujíma spravidla najčastejšie. Ide o ISO 9001.

Systém manažérstva kvality

ISO 9001 je pre zákazníkov určitou zárukou, že daná spoločnosť produkuje kvalitné výrobky, či poskytuje kvalitné služby. Aby vám to však bolo jasné: ISO 9001 necertifikuje samotný výrobok, či službu, ale zameriava sa na to, čo spoločnosť vo všetkých svojich procesoch a postupoch robí pre to, aby kvalitné výrobky a služby mala.

Norma ISO 9001 totiž spoločnosti pomáha zaviesť systém manažérstva kvality, ktorý prispeje k dôveryhodným vzťahom so zákazníkmi a aj dodávateľmi. V centre pozornosti tejto normy je spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní v požadovaných termínoch.

„Chuť“ mať zavedený systém manažérstva kvality a poskytovať výrobky alebo služby v čo najvyššej kvalite je zároveň hlavnou „podmienkou“ pre to, aby sa spoločnosť mohla o certifikát ISO 9001 uchádzať. Ten je totiž určený všetkým organizáciám alebo podnikom bez ohľadu na ich typ, veľkosť, či zameranie.


Zdroj obrázka: Stratocaster / Stock.adobe.com