Dokážte potenciálnym zákazníkom, že od vás môžu očakávať kvalitu

Každému podnikateľovi sú určite dobre známym pojmom rôzne ISO normy týkajúce sa manažérskych systémov. Tieto medzinárodne platné normy, za ktorých spĺňanie sa vystavujú certifikáty, sú skvelým spôsobom, ako posunúť svoju firmu vpred.

ISO 9001 ako záruka kvality

Spomedzi týchto ISO manažérskych systémov je najžiadanejší a najrozšírenejší systém manažérstva kvality, ISO 9001. Vďaka nemu firma dokáže zabezpečiť a preukázať riadenie kvality výroby a poskytovaných služieb.

Spĺňaním normy ISO 9001 tak dokáže firma posunúť svoju výrobu, či poskytované služby na vyššiu úroveň. Zároveň už samotný certifikát zvyšuje prestíž spoločnosti, keďže mnohí potenciálni zákazníci sa zaujímajú o to, ktorá z konkurenčných firiem má certifikát ISO 9001 (prípadne ďalšie).

Pre zákazníkov tak môže byť certifikát ISO 9001 dodatočnou zárukou, že daná spoločnosť produkuje kvalitné výrobky a poskytuje kvalitné služby. Spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní v stanovených termínoch je pri norme ISO 9001 na prvom mieste. Stále však ostávame v rovine riadenia kvality, ISO 9001 necertifikuje samotný výrobok.

Vyžiadajte si ponuku na mieru

Ak chcete nielen byť, ale aj pôsobiť dôveryhodne, získanie certifikátu ISO 9001 je tak jedna z účinných metód, ako to docieliť. Nezáleží pritom na type, veľkosti, či zameraní podniku, alebo organizácie.

Samozrejme, odborné a spoľahlivé zavedenie takýchto manažérskych systémov si vyžaduje určitú investíciu. Ak vás zaujíma ISO 9001 cena, certifikačná spoločnosť vám vypracuje cenovú ponuku na mieru. Všeobecne sa cena certifikácie nedá určiť, keďže každá firma, či iná organizácia, ktorá má záujem o certifikáciu, je iná a v inej miere spĺňa podmienky, ktoré je potrebné dosiahnuť.


Zdroj obrázka: Sergey Dudyrev / Shutterstock.com