Dlhopisy – alternatíva financovania aj pre menšie a začínajúce podniky?

Pri súčasnom stave a možnostiach financovania malých a začínajúcich podnikov na Slovensku nezaškodí pozrieť sa aj na spôsoby, ktoré sú kritizované ako prekonané, komplikované, resp. pre malé podnikanie prakticky nepoužiteľné.

Vydávanie firemných dlhopisov je záležitosťou hlavne väčších firiem. Technicky má túto možnosť aj dnes i menšia spoločnosť. Vláda teraz pracuje na návrhu zákona, ktorý má emitovanie podnikových dlhopisov menším podnikom priblížiť a uľahčiť.

Funguje to tak, že namiesto zobrania si klasického úveru alebo priameho vzdania sa určitého podielu, napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným, vydá firma dlhopisy, ktoré kúpi investor. Pri úspešnom fungovaní firmy plynú investorovi zisky z úročenia. Podiel vo firme výmenou za dlhopis (za vopred dohodnutých podmienok) získava investor až vtedy, keď spoločnosť svoje záväzky neplní.

Ministerstvo financií však musí doriešiť niekoľko dôležitých detailov. Jedným z nich je aj výmena dlhopisu za podiel vo firme. Kým totiž o vydaní dlhopisov rozhoduje firma, obchodný podiel majú v rukách spoločníci, ktorí pri nesplácaní dlhov nemusia súhlasiť s prebraním ich podielu investorom.

Okrem toho sa uľahčovanie vydávania dlhopisov ako nástroja pre rozvoj podnikania stretáva so zmenami v spôsobe ich zdaňovania. Ešte nedávno sa výnosy z dlhopisov zdaňovali zrážkou. Od júla 2013 musí výnosy z dlhopisov zdaniť investor a zaplatiť z nich aj odvody. To je, okrem samotnej spornosti záujmu investorov o tento druh dlhopisov, ďalší dôvod, prečo môže byť skepsa ohľadne súčasnej vládnej iniciatívy namieste.

Medzi kritikmi dlhopisovej metódy sú najmä takí, ktorí si ju už reálne vyskúšali. Tvrdia, že je komplikovaná a zastaraná, a že v závislosti od druhu podnikania dnes možno využiť skôr iné alternatívne cesty, ako sú predobjednávky či crowdfunding.

ek
Zdroj obrázka: sxc.hu