Čo sú tesnenia

Tesnenia sú dôležitou súčasťou každého stroja a technológie. Ich podceňovanie môže mať negatívny vplyv na prevádzku a bezpečnosť stroja, náklady na jeho údržbu a opravy a v konečnom dôsledku aj na životné prostredie. V tomto blogu sa budeme venovať významu tesnení, ich vplyvu na efektivitu a bezpečnosť strojov, a tiež na náklady prevádzky a ochranu životného prostredia.

Správne zvolené tesnenie

Správny výber tesnenia je kľúčový pre bezproblémový a bezpečný chod stroja. Nesprávne zvolené tesnenia môžu viesť k zlyhaniu zariadenia, a to najčastejšie kvôli poddimenzovanému tesneniu alebo tesneniu vyrobenému z nevhodného materiálu. Neodborná inštalácia tesnenia je ďalším faktorom, ktorý môže viesť k jeho zlyhaniu.

Dôležitosť starostlivosti o tesnenia

Aj tesnenia potrebujú pravidelnú starostlivosť. Niektoré tesnenia vyžadujú pravidelné mazanie, iné naopak môžu byť poškodené mazaním. Pri mazaní tesnení je dôležité zistiť, či daný typ tesnenia potrebuje mazanie a aký prípravok je na to najvhodnejší. Dôležité je tiež rešpektovať životnosť tesnenia a včas ho vymeniť za nové. Tu je na mieste myslieť aj na recykláciu tesnenia ktoré už vypovedalo svoju službu.

Náklady na tesnenia

Tesnenia by nemali byť predmetom úspor. Nefunkčné tesnenie môže viesť k prestojom stroja a zvýšeným nákladom na jeho opravu a servis. Negatívne dopady na životné prostredie sú tiež možné v dôsledku emisií z nefunkčného stroja.

Rôzne druhy tesnení

Existuje mnoho rôznych druhov tesnení, ktoré sa používajú v závislosti od aplikácie a použitého média. Medzi najbežnejšie druhy tesnení patria statické tesnenia, ktoré slúžia na utiahnutie dvoch ploch proti sebe, a dynamické tesnenia, ktoré sú určené pre pohybové súčasti. Okrem toho sú k dispozícii aj rôzne typy tesnení pre špeciálne aplikácie, ako sú napríklad tesnenia pre vysoké teploty alebo chemicky agresívne prost

Výroba tesnenia na mieru v rámci služby AFINIS EXPRESS®

Rotačné tesnenia patria k základným prvkom pre prevádzku strojov, ktoré pracujú s pohyblivými súčiastkami. Ich úlohou je oddeliť dva prostredia a zabezpečiť tesný uzáver medzi nimi. Tesnenia taktiež zamedzujú unikaniu kvapalín alebo plynu z vedenia a chránia vedenie pred prachom a vlhkosťou. V zmysle zlepšovania procesov a poskytovania lepších služieb pre zákazníkov sa spoločnosť AFINIS Group® rozhodla posilniť svoju výrobu rotačných tesnení a investovala do nového výrobného stroja od nadnárodnej firmy SKF.

Posun do Bratislavy

Nový výrobný stroj pre rotačné tesnenia sa v rámci služby AFINIS EXPRESS® presúva do Bratislavy od 6. novembra 2022. Tento krok pomôže zefektívniť výrobu a zabezpečiť rýchlejšie dodanie zákazníkom. Rotačné tesnenia na mieru sú tak stále k dispozícii s dodaním do 24 hodín v prípade, že je polotovar skladom a výsledné tesnenie má rozmer do 720 milimetrov.

Výhody presunu prešovskej prevádzky

Majiteľ spoločnosti AFINIS Group® Robert Melišek vníma presun prešovskej prevádzky do Bratislavy ako pozitívny krok. Sústredenie technológií pod jednou strechou a pod dohľadom prinesie zefektívnenie a lepší prehľad nad procesmi.

Výroba tesnení a tesniacich technológií

Spoločnosť AFINIS Group® ponúka na slovenskom trhu produkty a služby v oblasti tesnení a tesniacich technológií na 18 výrobných strojoch. Vo výrobe disponuje piatimi strojmi v rámci produktového radu AFINIS EXPRESS® na výrobu tesnení na mieru do 24 hodín, desiatimi strojmi na výrobu plochých tesnení v rámci produktového radu AFINIS GASKET® a tromi prístrojmi na 3D tlač produktov. Medzi ďalšími výrobnými zariadeniami sú technológie na laminovanie materiálov a spájanie dvoch rôznych doskových materiálov.