Čo je to due diligence?

Viete, čo majú spoločné kúpa akcií, prípadne obchodných podielov nejakej spoločnosti alebo poskytnutie úveru spoločnosti? Ide o časť situácií, pri ktorých je dobré najskôr urobiť due diligence. Ale čo to vlastne due diligence je?


Žiadna informačná nevýhoda

Due diligence je hĺbková previerka spoločnosti v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou (napr. prípady uvedené v úvode). Vďaka due diligence je možné získať ucelený prehľad o finančnej aj právnej situácii spoločnosti.

Pri due diligence sa skúmajú rôzne dokumenty, napr. zmluvy, záznamy, účtovné závierky a pod. Tým sa vyplní takzvaná informačná medzera, čiže neúplnosť informácií o spoločnosti a ich nerovnomerné rozdelenie medzi potenciálnymi zmluvnými stranami.

Druhy due diligence

Due diligence má viac druhov a to v závislosti od predpokladaného zámeru a druhu investície. Môže tak ísť napríklad o finančné due diligence, pri ktorom sa zisťuje stav a hodnota majetku spoločnosti, spôsob financovania a výsledky hospodárenia za posledné roky.

Poznáme aj daňové due diligence, ktoré slúži na overenie, či má daná spoločnosť riadne splnené všetky zákonné povinnosti. Nikto predsa nechce kúpiť nejakú spoločnosť a v zápätí potrebovať odbornú pomoc v oblasti daňového práva kvôli tomu, že v tejto spoločnosti nebude všetko „s kostolným poriadkom“.

Ďalším príkladom je právne due diligence, pri ktorom sa zisťuje, či spoločnosti náhodou nehrozia súdne spory. Môže sa uskutočniť aj prevádzkové due diligence, ktoré posudzuje efektívnosť prevádzky cieľovej spoločnosti. Trhové due diligence je expertízou, ktorá zisťuje trhovú pozíciu spoločnosti vo vzťahu k produkovaným výrobkom, či poskytovaným službám. A poznáme aj manažérske a personálne a taktiež technické due diligence.


Zdroj obrázka: Kzenon / Stock.adobe.com