Atraktívne vzdelávanie špičkových manažérov

Ak uvažujete nad vzdelaním v oblasti manažmentu, ktoré vedú špičkoví lektori, a ktoré je zamerané na prepájanie teórie s praxou, neprehliadnite programy MBA.

Atraktívne vzdelávanie špičkových manažérov

Svet internetu zasiahol mnohé oblasti nášho života a výnimku netvorí ani systém vzdelávania. Dnes už aj na Slovensku evidujeme kvalitné vzdelávacie programy, ktoré prípadní záujemcovia môžu absolvovať na diaľku vďaka internetu.  V tejto oblasti je v našich končinách lídrom Cardiff Academy, ktorá ponúka veľmi kvalitné vzdelávanie v programoch MBA (Master of Business Administration). Škola sa zameriava na stredný a vrcholový manažment vo veku 30-60 rokov. Absolventi tohto štúdia získajú dôležité vedomosti, ktoré ich výrazne posunú vpred v ich profesnom živote.

No tých výhod, ktoré študenti získavajú štúdiom na Cardiff Academy je ale oveľa viac. Zrátaním všetkých týchto benefitov sa dostáva študentom tejto formy štúdia zaujímavá konkurenčná výhoda, ktorú využijú vo svojom zamestnaní.

Výhody štúdia na Cardiff Academy v programoch MBA:

- možnosť výberu vlastnej špecializácie vzdelávania, čomu zodpovedajú voliteľné moduly podľa priania konkrétneho študenta

- štúdium je možné začať kedykoľvek v priebehu roka, takže nie je potrebné čakať na zápis, ktorý sa koná inde iba jedenkrát v roku

- štúdium prebieha online, takže žiadne namáhavé cestovanie ocenia najmä záujemcovia z odľahlých kútov Slovenska

- výhody tohto typu štúdia už využili a ocenili nielen pracovníci na manažérskych pozíciách, ale aj mnohí podnikatelia

- vysoké percento absolventov MBA štúdia čaká kariérny postup, lepšie finančné ohodnotenie a prestíž v ich kariérnom živote

- na rozdiel od iných klasických univerzít sú mnohí vyučujúci a lektori na Cardiff Academy ľudia z praxe, ktorí pôsobia často na vysokých manažérskych pozíciách, takže študentom odovzdávajú svoje neoceniteľné praktické skúsenosti


Internou filozofiou MBA štúdia na Cardiff Academy je dôležité prepájanie získaných teoretických znalostí s ich uplatňovaním v praxi, čo výrazne profesionálne posúva všetkých študentov. Dnes sa už aj skúsení manažéri musia neustále vzdelávať a sledovať nové trendy vo svojom odbore. A práve štúdiu MBA predstavuje ideálnu formu ako získať kvalitné manažérske vzdelanie, ktoré ide neustále s dobou a je tým pádom veľmi aktuálne a vyhľadávané.


Zdroj obrázku: Branislav Nenin  / Shutterstock.com