Ako si chrániť tvár v rizikovom pracovnom prostredí?

Povinnosti zamestnávateľa voči ochrane zdravia svojich zamestnancov bližšie upravuje súbor základných nariadení. Tento vzťah je opatrený legislatívne, aby sa eliminovali škodlivé faktory a pracovné prostredie zdôrazňovalo záujem o prevenciu. Jednými zo základných prostriedkov ochrany tváre v rizikovom prostredí sú aj ochranné štíty a okuliare.

Ochranné prostriedky tváre v rámci noriem bezpečnosti

Rizikové podmienky pri práci pre citlivú tvárovú oblasť môže vytvárať prostredie stavebníctva, chemických laboratórií, výskumov, práca v servise alebo v strojárstve. Tento zoznam by sa dal po každej nepriaznivej udalosti rozšíriť, no dôležité je tomu predchádzať.

V rámci ochranných pomôcok tváre rozlišujeme ochranné štíty a ich základné funkcie, vďaka ktorým zamestnávateľ zabezpečí celotvárovú ochranu, teda ochranu citlivého sluchového, zrakového a dýchacieho ústrojenstva. Podľa konkrétnych činností, resp. plánovaného použitia, si vyberáme drôtené, polykarbonátové alebo acetátové zorníky tvárových štítov.

Ďalšou pomôckou sú spoľahlivé ochranné okuliare, napríklad pri manipulácii s kontaminovanými látkami. Taktiež treba zdôrazniť ich funkčnú ochranu pri rizikovom odrážaní pevných častíc, a to od menších odrezkov, až po väčší zvyškový materiál. Ochranné okuliare nachádzame u pracovníkov vo veľkých halách, skladoch, pri práci pod vplyvom ostrého žiarenia, ale aj u vodičov a zamestnancov v teréne, ktorí prechádzajú meniacim sa spektrom svetla.

Pre silný zdravotný aspekt sa tieto ochranné pomôcky modernizovali. Myslí sa aj na špecifické potreby používateľov, napríklad na nosenie dioptrií. Dať si ich dole a vymeniť za ochranné okuliare? Alebo staviť na elegantný štít tváre na okuliarových rámoch? Praktické, keďže v tom istom kroku si chránime zrakové orgány a kvalitu zraku súčasne.


Zdroj obrázka: Shutterstock/
Gorodenkoff